real-bau

 

zateplenie1 zateplenie2 zateplenie3

ZATEPĽOVANIE BYTOVÝCH DOMOV
KONTAKTNÝ ZATEPĽOVACÍ SYSTÉM BAUMIT

Stavebná spoločnosť REAL-BAU, s.r.o., Svinná 440, sa od svojho vzniku v roku 1994 zaoberá realizáciou stavebných prác v rámci investičnej výstavby, rekonštrukciou objektov pozemných stavieb v Trenčianskom a Trnavskom kraji. V roku 2005 firma zamerala svoju činnosť na obnovu bytových domov (zatepľovanie fasád, rekonštrukcia balkónov a loggií a rekonštrukcia striech bytových domov). Odborne zaškolení pracovníci zrealizovali 150.000 m2 na zatepľovaní fasád a odstraňovaní systémových porúch bytových domov, rekonštrukcií balkónov a loggií a rekonštrukcií strešných plášťov.

 

  • zatepľovanie fasád KZS Baumit
  • rekonštrukciu balkónov, loggií a zábradlia
  • montáž, demontáž, prenájom lešenia
  • zateplenie a hydroizoláciu strešných plášťov (fólia Sika, Fatrafol)
  • výmenu okien a dverí v spoločných priestoroch bytových domov
  • rekonštrukciu bleskozvodu
  • stavebné úpravy interiérov a exteriérov bytových domov(úprava hlavných vstupov, maľby, nátery, okapové chodníky)
  • poradenstvo pred realizáciou obnovy bytového domu
  • projektovú dokumentáciu
  • energetický certifikát obnovenej budovy

zateplenie4